รายการโปรด: 
ประเภทบทความ: 
ประเภทรางวัล: 
วันที่จับรางวัล: 
14 พฤศจิกายน 2556
วันที่ประกาศผล: 
30 พฤศจิกายน 2556
มูลค่า: 
1,700,000 บาท
มูลค่ารวมทั้งสิ้น: 
2,000,000 บาท
รางวัลสูงสุด: 
คอนโด
รางวัลทั้งหมด: 
16 รางวัล
วิธีการส่งชิงโชค: 
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ขนาดใดก็ได้อย่างน้อย 1 ชิ้น ที่ 7-11 ส่ง SMS พิมพ์ DM ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 10 หลัก (เลขที่ด้านหลังเครื่องหมาย R#) เช่น DM0000124531 ส่งมาที่ 4839000 (ครั้งละ 3 บาท)
พิเศษ รับ 2 สิทธิ์
เมื่อซื้อนมเปรี้ยวดัชมิลล์ ยูเอชที180มล รุ่น 25ปี (แพ็ค 4) รสใดก็ได้ หรือนมเปรี้ยวดัชมิลล์ พาสเจอร์ไรส์ 830 มล. รสใดก็ได้ จำนวน 1 ชิ้นขึ้นไป โดยส่ง SMS พิมพ์ DK ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 10 หลัก (เลขที่ด้านหลังเครื่องหมาย R#) เช่น DK 0000124551 ส่งมาที่ 4839000  (ลูกค้าส่งเพียงครั้งเดียว ระบบจะดับเบิ้ลสิทธิ์ให้อัตโนมัติ)
*1 SMS ต่อหมายเลขใบเสร็จ ครั้งละ 3 บาท ทุกเครือข่าย และโปรดเก็บใบเสร็จตัวจริง หรือถ่ายรูปใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
วันที่จับรางวัล 14 พฤศจิกายน 2556
ติดตามรายละเอียดและรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ www.facebook.com/dutchmillsudteen หรือทางเว็ปไซต์ www.dutchmill.co.th วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้โชคดีทราบทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ส่ง SMS ภายในวันที่ 15 ธค 2556
สอบถามรายละเอียด โทร 02-881-2222
สถานที่จับรางวัล บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เงื่อนไขในการชิงรางวัล: 
ใบเสร็จที่สามารถส่งเข้าร่วมสนุกได้ ต้องเป็นใบเสร็จที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ที่ร่วมรายการที่ 7-eleven ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 25 ตุลาคม 2556เท่านั้น
ผู้ร่วมรายการสามารถเข้าร่วมรายการได้มากกว่า 1 สิทธิ์ แต่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว และในกรณีที่มีการจับรายชื่อซ้ำซ้อน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จับรางวัลสำรองไว้ใช้ เพื่อติดต่อผู้โชคดีในลำดับถัดไป
รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน  ขาย เป็นเงินสด หรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
พนักงานบริษัทแดรี่ พลัส จำกัด และ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการร่วมรายการ และระยะเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Tags: 

รายละเอียดเพิ่มเติม: 
Campaign  "ลุ้นคอนโด กับดัชมิลล์"
ลุ้นรับคอนโดสุดชิค ลุมพินี วิลล์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1.7 ล้านบาท และ
SAMSUNG GALAXY S4 มูลค่าเครื่องล่ะ 21,900 บาท จำนวน 15 รางวัล
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2,000,000 บาท